Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]


至尊旅行 in Beijing, Shanghai and Guangzhou

por cascalenses, em 27.05.15

555bf8544a440.jpg

 

 

葡萄牙是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)的故乡,距离当初这里的水手们奔向大海的怀抱,创造连接东西方的历史,已经有超过五百年的时间了。我们的“至尊旅行”将会为您提供一次难忘的葡萄牙之旅,那里是太阳落下的地方,是欧洲最靠西的边缘,在那个美丽的地方,交织着令人难忘的历史遗迹与最引人注目的风景。它会让你觉得正在走进一个历史厚重,传统丰富的国度。现如今,它已经成为欧洲一个时尚的旅行地,一个阳光和魅力交相辉映的国际大都市。  
 
我们的“至尊之旅”,会为您提供一位时刻陪伴左右的中国导游,他将同时担任您的翻译。在旅行中,不仅有中国传统的美食,我们还为您提供了葡萄牙最好的美食与美酒与之互补,并有欧洲最负盛名的商业空间可供参观。在“至尊之旅”的合作酒店中,会对中国旅客提供特殊的照顾,有传统的中式早餐、中国人常穿的拖鞋以及普通话的电视频道。相信这一切,都是让您下一次旅行成为一场至尊之旅的必备要素。

 

 

31.jpg

240A0263.JPG

555bf4ccadddf.JPG

 

240A0353.JPG

240A9510.JPG

240A9511.JPG

240A9659.JPG

555bf4ccadddf.JPG

555bf7d700b74.jpg

555bf8de9201d.jpg

 

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado às 10:23


Mais sobre mim

foto do autor


Pesquisar

Pesquisar no Blog

Arquivo

 1. 2020
 2. J
 3. F
 4. M
 5. A
 6. M
 7. J
 8. J
 9. A
 10. S
 11. O
 12. N
 13. D
 14. 2019
 15. J
 16. F
 17. M
 18. A
 19. M
 20. J
 21. J
 22. A
 23. S
 24. O
 25. N
 26. D
 27. 2018
 28. J
 29. F
 30. M
 31. A
 32. M
 33. J
 34. J
 35. A
 36. S
 37. O
 38. N
 39. D
 40. 2017
 41. J
 42. F
 43. M
 44. A
 45. M
 46. J
 47. J
 48. A
 49. S
 50. O
 51. N
 52. D
 53. 2016
 54. J
 55. F
 56. M
 57. A
 58. M
 59. J
 60. J
 61. A
 62. S
 63. O
 64. N
 65. D
 66. 2015
 67. J
 68. F
 69. M
 70. A
 71. M
 72. J
 73. J
 74. A
 75. S
 76. O
 77. N
 78. D
 79. 2014
 80. J
 81. F
 82. M
 83. A
 84. M
 85. J
 86. J
 87. A
 88. S
 89. O
 90. N
 91. D
 92. 2013
 93. J
 94. F
 95. M
 96. A
 97. M
 98. J
 99. J
 100. A
 101. S
 102. O
 103. N
 104. D
 105. 2012
 106. J
 107. F
 108. M
 109. A
 110. M
 111. J
 112. J
 113. A
 114. S
 115. O
 116. N
 117. D
 118. 2011
 119. J
 120. F
 121. M
 122. A
 123. M
 124. J
 125. J
 126. A
 127. S
 128. O
 129. N
 130. D
 131. 2010
 132. J
 133. F
 134. M
 135. A
 136. M
 137. J
 138. J
 139. A
 140. S
 141. O
 142. N
 143. D
 144. 2009
 145. J
 146. F
 147. M
 148. A
 149. M
 150. J
 151. J
 152. A
 153. S
 154. O
 155. N
 156. D
 157. 2008
 158. J
 159. F
 160. M
 161. A
 162. M
 163. J
 164. J
 165. A
 166. S
 167. O
 168. N
 169. D
 170. 2007
 171. J
 172. F
 173. M
 174. A
 175. M
 176. J
 177. J
 178. A
 179. S
 180. O
 181. N
 182. D
 183. 2006
 184. J
 185. F
 186. M
 187. A
 188. M
 189. J
 190. J
 191. A
 192. S
 193. O
 194. N
 195. D
 196. 2005
 197. J
 198. F
 199. M
 200. A
 201. M
 202. J
 203. J
 204. A
 205. S
 206. O
 207. N
 208. D
 209. 2004
 210. J
 211. F
 212. M
 213. A
 214. M
 215. J
 216. J
 217. A
 218. S
 219. O
 220. N
 221. D
 222. 2003
 223. J
 224. F
 225. M
 226. A
 227. M
 228. J
 229. J
 230. A
 231. S
 232. O
 233. N
 234. D
 235. 2002
 236. J
 237. F
 238. M
 239. A
 240. M
 241. J
 242. J
 243. A
 244. S
 245. O
 246. N
 247. D
 248. 2001
 249. J
 250. F
 251. M
 252. A
 253. M
 254. J
 255. J
 256. A
 257. S
 258. O
 259. N
 260. D
 261. 2000
 262. J
 263. F
 264. M
 265. A
 266. M
 267. J
 268. J
 269. A
 270. S
 271. O
 272. N
 273. D
 274. 1999
 275. J
 276. F
 277. M
 278. A
 279. M
 280. J
 281. J
 282. A
 283. S
 284. O
 285. N
 286. D
 287. 1998
 288. J
 289. F
 290. M
 291. A
 292. M
 293. J
 294. J
 295. A
 296. S
 297. O
 298. N
 299. D
 300. 1997
 301. J
 302. F
 303. M
 304. A
 305. M
 306. J
 307. J
 308. A
 309. S
 310. O
 311. N
 312. D